Klapa Lugarin

Klapa Lugarin započela je sa radom na jesen 2017. godine kada se nekolicina studenata Muzičke akademije u Zagrebu odlučila okupiti u klapi i početi pjevati. Primarni cilj je bio posvetiti se tradicionalnoj klapskoj pjesmi te izvoditi tradicionalne napjeve. Lugarini su zabilježili svoj prvi javni nastup na 6. festivalu studentskih klapa održanog u Kinu SC-a u Zagrebu 16.ožujka 2018. te su zauzeli 4. mjesto u ukupnom poretku (natjecalo se 8 klapa) po mišnjenju stručnoga žirija. Klapa nastupa na javnom snimanju HRT-ove emisije „ETNO,FLETNO!“ 26.3. 2018. u studija Zvonimira Bajsića sa dvije skladbe. Članovi klape su uglavnom studenti Muzičke akademije ili bivši studenti. Na prvom natjecanju u klapskom pjevanju „Delmata“ 2019. godine klapa osvaja brončanu nagradu u kategoriji A2- tradicionalni i slobodni program. Nastupili su i na 7. Festivalu studentskih klapa 2019. godine. Nastupili su u popularnoj HRT-ovoj emisiji „Dobro jutro Hrvatska“. Ove godine po prvi puta će nastupiti na 53. Festival dalmatinskih klapa – Omiš 2019. na „Večeri klapa debitanata'' u Bolu na Braču. Cilj je nastup u finalu Omiškog festivala. Umjetnički voditelj klape je Tomislav Poljančić.

Tomislav Poljančić rođen je 1991. godine u Rijeci. Rođen je u glazbenoj obitelji (otac Nikola je dirigent, brat Miroslav profesor trube). Djetinjstvo je proveo odrastajući u Ravnoj Gori (Gorski kotar) gdje je završio osnovnu školu. Maturirao je u GŠ Vatroslava Lisinskog u Zagrebu (trublja). U ljeto 2012. godine polaže prijemni ispit na Muzičkoj Akademiji Sveučilišta u Zagrebu, gdje je trenutno student 5. godine trublje u klasi Izv. prof. Daria Teskere. Jedan semestar proveo je studirajući na Akademiji za „glasbo“ u Ljubljani u klasi docenta Franca Kosema. Trenutno pjeva u klapi Lugarin i klapi Gradec sa kojima sudjeluje na Festivalu studentskih klapa u Zagrebu i Festivalu dalmatinskih klapa Omiš 2008 (Večer klapa debitanata). Bio je član klape Ris (Gorski kotar) te MPZ Gimpl iz Ravne Gore. Umjetnički je voditelj i utemeljitelj Klape Lugarin.


Klapa Lugarin

Tomislav Poljančić