Vokalni ansambl Domenike

Vokalni ansambl Domenike djeluje na području grada Sveta Nedelja od rujna 2013. godine kada je ansambl registriran kao udruga. Umjetnička voditeljica je profesorica Ana Benković, a članice veže ljubav prema glazbi, prijateljstvo, upornost i želja da ansambl postane prepoznatljiv i zauzme svoj kutak na prebogatoj sceni amaterskog pjevanja. Ansambl njeguje višeglasno a capella pjevanje, a repertoar se sastoji od klapskih i tradicionalnih pjesama , obrada popularnih skladbi te klasičnih zborskih skladbi. Također rado ostvaruje suradnje s tamburaškim i drugim sastavima.

2018. godine sudjelovale su na IX. Međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova „Zlatna lipa Tuhlja“ gdje su osvojile brončanu plaketu, te na 2. Susretu zborova i vokalnih sastava „Zapjevajmo Prejcu“ u Desiniću. Dvaput su sudjelovale na Smotri pjevačkih zborova i vokalnih sastava Zagrebačke županije.

Ana Benković, rođena 22. rujna 1989. god. u Požegi, udana i majka dvoje djece. Srednju glazbenu školu završava 2008. god. u Požegi, smjer glazbenik teoretičar i solo pjevanje nakon čega upisuje Muzičku akademije, smjer glazbeni pedagog, koju završava 2013. god. te stječe naziv Magistra glazbene pedagogije.

Od završetka Akademije, radila je u osnovnim i srednjim školama kao učiteljica glazbene kulture te voditeljica školskih zborova, tamburaških orkestara i instrumentalnih skupina. Trenutno radi u OŠ Iver kao učiteljica glazbene kulture, voditeljica školskog pjevačkog zbora i orkestra Boomwhackesa, Islamskoj gimnaziji dr.Ahmeda Smajlovića kao profesorica glazbene umjetnosti i voditeljica pjevačkog zbora „Ašk” i Športskoj gimnaziji Zagreb kao profesorica glazbene umjetnosti. Unazad pet godina umjetnički ravna vokalnim ansamblom Domenike.


Vokalni ansambl Domenike

Ana Benković